IMG_6814Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

 

Aplikace mikročipu nebyla doposud limitována věkem, ale většinou se u mláďat prováděla v rámci cyklu primovakcinace.

Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

(zdroj: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/ )

 
Řada chovatelských klubů má jako jednu z podmínek stanovenu řádné označení mláďat mikročipem nebo tetováním. Čip aplikujeme na levou stranu krku do podkoží. Mikročip je velikosti rýžového zrnka a je aplikován pomocí jednorázového aplikátoru. Jde o rychlý a relativně bezbolestný zákrok, i když to tak na první pohled nevypadá.

Bez označení čipem a vystaveného europasu zvíře nemůže cestovat do zahraničí.  Mikročipem můžeme označit zvíře s průkazem původu i bez průkazu původu.