Proč je dobré kastrovat?

Kastrace je dobrou prevencí zdravotních komplikací. K nejčastějším zdravotním rizikům, kterým můžeme kastrací předejít, patří záněty pohlavního aparátu (dělohy, prostaty), rakovina (prostaty, mléčné lišty, vaječníků, dělohy), u fen ve vyšším věku cukrovka.
Kastrace je též dobrou prevencí nechtěného nakrytí, hormonálních dysbalancí nebo falešné březosti. U psů a kocourů se po kastraci snižují projevy samčího sexuálního chování. U kocourů se snižuje značkování teritoria, u psů se snižují dominantní projevy vůči jiným psům.

Kdy kastrovat?

Kastrovat můžeme v jakémkoli věku. U mladých zvířat s kastrací začínáme v době dosažení pohlavní dospělosti. U samců bez omezení, u samic mezi jednotlivými pohlavními cykly (alespoň měsíc po skončení hárání).

Průběh kastrace

Důležité je, aby byla u pacienta dodržena hladovka alespoň 6 hodin před zákrokem. Před zákrokem si vyšetříme celkový zdravotní stav pacienta a provedeme vyšetření krve v naší laboratoři (výsledky máme hotové během několika minut). Pokud je vše v pořádku, může pacient podstoupit zákrok. Zákrok nebývá dlouhý a i s přípravou pacienta zabere maximálně 1 hodinu (u psů a kocourů je zákrok rychlejší). Pacienta uvedeme do anestezie v přítomnosti jeho majitele a až poté si pacienta přeneseme na operační sál.
Z důvodu rychlého hojení se snažíme dělat operační ránu co možná nejmenší, leč přehlednou. Operační ránu šijeme plastickým intradermálním stehem (většinou děláme jeden uzlík na konci rány, který schová vnitřní šití).
Kastrace fen a koček spočívá v odstranění obou vaječníků a dělohy (tzv. kompletní ovariohysterectomie). Kastraci fen a koček provádíme z linea alba (vazivový pruh uprostřed břicha) – důvodem je lepší hojení rány a menší bolestivost.
Kastrace psů a kocourů spočívá v odstranění obou varlat. Kastraci psů děláme jednou operační rankou velkou cca. 2-3 cm. U kocourů bývá operační ranka menší a na rozdíl od psů u kocourů operační ranku nešijeme.

Rekonvalescence

U mladého a jinak zdravého zvířete je rekonvalescence vcelku rychlá. V prvních dnech se bolest tlumí analgetiky. Do dobrání antibiotik a zahojení operační rány se doporučuje klidový režim. Naším pravidlem je podávání antibiotik minimálně 7dní po zákroku (u kastrací z důvodu zánětu bývá doba delší).

Možné komplikace po kastraci

Po zákroku může zvíře pociťovat jistou nepohodu, může být unavené, může odmítat potravu. Proto je dobré mu zajistit možnost odpočinku na klidném a teplém místě. U fenek se někdy po kastraci objeví pokastrační inkontinence, u psů otok šourku (za několik dní odezní). Někteří jedinci se po kastraci potýkají s obezitou a je důležité hlídat velikost krmné dávky, případně krmit granulemi pro kastrovaná zvířata. V rámci zotavování je důležité zabezpečit ránu proti lízání a škrábání (pokud je potřeba, zvíře od nás dostane ochranný límec nebo tzv. košilku).